Usługi

Opierając się na potrzebach rynku w zakresie serwisowania wag oferujemy usługi w zakresie:

  -  napraw, konserwacji, legalizacji i wzorcowania wag
  -  pełne doradztwo przy wyborze i obsłudze właściwych urządzeń wagowych
  -  sprawdzenia wag na zgodność z wymaganiami GUM
  -  elektronizacji wag pomostowych i samochodowych
  -  sprzedaży wag i systemów wagowych
  -  sprzedaży odważników i wzorców masy